E-Beyanname, E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv

Awesome Image

E-Beyanname, E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv

Teknolojinin gelişmesiyle beraber farklı alanlarda yapılmakta olan işlemler elektronik ortamda bilgisayar üzerinden yapılır hale gelmiştir. Bu durum iş yükünün azalmasına, işlemlerin hızlanmasına, depolama maliyetlerinin en seviyeye getirilmesine ve oluşabilecek hataların önüne geçilmesine olanak tanımıştır. Elektronik ortamlarda e-beyanname, e-defter, e-fatura ve e-arşiv gibi işlemlerin yapılabilmesi kolaylık ve çözüm üretimi açısından etkinlik sağlamaktadır. E-beyanname, e-defter, e-fatura ve e-arşiv eğitimi katılımcılara bu tür işlemlerin nasıl ve ne şekilde gerçekleşmesi gerektiğine dair temel bilgileri sunmaktadır.

E-beyanname vergi dairesine gönderilmesi gereken belgelerin usulüne göre ve ilgili kanunların baz alınarak elektronik ortamda iletilmesidir. E-defter ise Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda dosya biçiminde hazırlanmasıdır. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahip olan e-fatura ise elektronik ortamlarda gönderilebilmekte veya alınabilmektedir. Belirli standartlara göre düzenlenmekte olan ve muhafaza edilen faturaların elektronik ortama taşınarak o ortamda saklanması ve raporlanması ise e-arşiv tanımını oluşturmaktadır. Tüm bu elektronik ortamda yürütülmekte olan işlemler

  • Noterler,
  • Mali müşavirler,
  • Muhasebeciler,
  • İşletmeler,
  • İl özel idareler,
  • Belediyeler,
  • Katma bütçeli idareler

tarafından kullanılmaktadır.

E-Beyanname, E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Eğitiminin Amacı

Yasal mevzuat çerçevesinde e-beyanname, e-defter, e-fatura ve e-arşiv uygulamalarının öğrenilmesi eğitimin temel amacıdır. İşletme ve kurumların muhasebe departmanında çalışmakta olan veya çalışmak isteyen kişiler eğitime katılarak mesleki yeterliliğe sahip olabilmektedir. İşletme ve kurumlarda ilgili konuların denetim ve yönetiminden sorumlu olan uzman ve yönetici kişilerin de eğitime katılması uygundur. Özellikle muhasebe ve insan kaynakları birimlerinde çalışan ya da bu alanlarda kariyer hedefli olanlar için e-beyanname, e-defter, e-fatura ve e-arşiv işlemleriyle alakalı eğitim gereklilik taşımaktadır.

E-Beyanname, E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Eğitiminin Sunduğu Kazanımlar

E-beyanname, e-defter, e-fatura ve e-arşiv işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğine dair bilgiler eğitim kapsamında katılımcılara aktarılmaktadırEğitim sonunda elektronik ortamda uygulamaya konulan işlemlerin nasıl yapılacağı hakkında mesleki beceri kazanımı gerçekleşmektedir. E-beyanname, e-defter, e-fatura ve e-arşiv eğitiminin içeriği ve katılımcılara sunmuş olduğu kazanımlar hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçin