Bütçe Ve Raporlama Eğitimi

Awesome Image

Bütçe Ve Raporlama Eğitimi

İş hayatında bütçeyle alakalı planlı stratejiler oluşturmak işletmelerin varlığını sürdürebilmesi için oldukça önemlidir. Planlı yatırım süreçleri hazırlamak işletmelerin gelir ve gider döngüsünü kontrol altında tutabilmek için gereklidir. Bütçe ve raporlama eğitimi;

  • İşletmeler adına hazırlanacak olan bir bütçenin sıfırdan nasıl oluşturulması gerektiğini,
  • Bütçe oluştururken uygulanması gereken temel kuralları ve dikkat edilmesi gereken hususları

içermektedir. Bütçe ve raporlama eğitimi muhasebe ve finans sistemine bağlı olarak işletmenin diğer tüm departmanlarını yakından ilgilendirmektedir. İşletmelerin bütçeyle alakalı birimlerinde yer alan veya çalışmayı hedefleyen herkesin bütçe ve raporlama eğitimi alması gereklilik arz etmektedir.

Bütçe ve Raporlama Eğitiminin Amacı

Bütçe hazırlama ve bütçe kontrolü için görev almakta olan personellerin işletmeleri doğru ve etkin şekilde yönetebilmesi bütçe ve raporlama hakkında sahip oldukları bilgi ve deneyime bağlıdır. Bütçe ve raporlama eğitiminin amacı işletmelerde bütçeye ilişkin birimlerde görev almayı planlayan veya istihdam sağlayan kişilerin bütçe ve raporlamaya ait gereksinimleri karşılayabilecek mesleki yeterliliğe sahip olmasıdır. Bütçe ve raporlama eğitimi ile bütçenin ana mantığı kavranarak temel yapılandırmaları ve ne yönde hareket edilmesi gerektiğine dair konular işlenmektedir. İşletmelerin verimli bir şekilde varlığını sürdürebilmesi açısından olumlu ve olumsuz etkiler bütçe konusu üzerinden katılımcılara öğretilmektedir.

Bütçe ve Raporlama Eğitiminin Sunduğu Kazanımlar

İşletmelerin finansal risk almaması için gerekli önlemlerin ne olduğu ve nasıl uygulanacağı bütçe ve raporlama eğitiminde katılımcılara öğretilmektedir. Finansal yönetim için bütçelemenin oldukça önemli bir yer tuttuğu gerçeği bu alanda istihdam edecek olan kişilerin bütçe konusunda bilgili ve eğitimli olması şartı aranmaktadır. Bütçe ve raporlama eğitimi sayesinde katılımcılar bütçe hazırlama ve kontrol süreçlerini etkili şekilde yönetebilmekte, raporlama becerisiyle bütçeye ilişkin değerleri ortaya çıkartabilmektedir.

Bütçe ve Raporlama Eğitimi ile İş İmkanları

Bütçe ve raporlama eğitimi işletmelerin bütçeyle alakalı finans ve muhasebe departmanlarında çalışmak isteyenlere de mesleki yeterlilik kazandırmaktadır.  Özellikle;

  • Üst ve orta kademe yöneticiler,
  • Satış ve pazarlama uzmanları,
  • Üretim süreçlerini yönetenler,
  • Departman müdürleri,
  • İşletme sahipleri

bütçe ve raporlama eğitimi almalıdır. Bütçe ve raporlama eğitimi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçin