Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları (Netsis, Micro)

Awesome Image

Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları (Netsis, Micro)

Bilgisayar üzerinden özel muhasebe yazılımları kullanarak işletmelerin mali işlerini takip etmek bilgisayarlı muhasebe uygulamalarıdır. Bilgisayarlı muhasebe şahıs şirketi veya limited, anonim gibi büyük şirketlerin ticari kişiliklerini sürdürebilmesi için gereklidir. Günümüzde muhasebe işlerinin gerektirdiği şirkete ait belgelerin tasnif, kayıt ve dosyalama gibi işlemler özel yazılımlar kullanılarak bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Sıkça kullanılan Logo (NETSİS) ve Mikro gibi muhasebe yazılımları bilgisayarlı muhasebe eğitimi sayesinde hem teorik hem de pratik açıdan katılımcılara öğretilmektedir.

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitiminin Amaçları

Bilgisayarlı muhasebe eğitimi Netsis muhasebe ve Micro muhasebe programlarını uygulamalı olacak şekilde katılımcılara aktarmaktadır. Netsis muhasebede katılımcılara bilgisayar ortamında genel muhasebe entegresi yapılarak;

  • Stok ve cari kartı açma,
  • Gerçek evraklarla fatura ve irsaliye düzenlemeleri yapma,
  • Tahsilat ve tediye makbuzlarının düzenlenmesi

öğretilmektedir. Micro muhasebe programı ise işletmelerin bütün mali işleri, muhasebe ve finans süreçleri verimli bir şekilde yönetimini kapsamaktadır. Bilgisayarlı muhasebe eğitimi sayesinde ön muhasebe işlerinin kayıtları kolayca tutulabilmektedir. Fatura, irsaliye, çek ve setlerin işlenmesi, banka hesaplarının takibinin yapılması muhasebe uygulamalarında gösterilmektedir. Bilgisayarlı muhasebe uygulamaları eğitimine muhasebe alanında kariyer hedefi olan herkes katılabilmektedir. Bilgisayarlı muhasebe eğitimi katılımcılara yeni bir meslek edindirmeyi amaçlamanın yanı sıra var olan mesleklerinde yükselişe geçmeleri için de önerilmektedir.

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitiminin Sunduğu Kazanımlar

Bilgisayarlı muhasebe eğitimine katılanların öğrendikleri teorik ve pratik bilgilerle iş hayatında daha geniş bir istihdam alanına sahip olmaları mümkündür. Bilgisayarlı muhasebe eğitimi alanlar

  • Muhasebeci,
  • Muhasebe yardımcı elemanı,
  • Dış ticaret elemanı ya da uzmanı,
  • Bordro işleri uzmanı,
  • Sekreter,
  • Yönetici sekreter,
  • Ön muhasebe elemanı

olarak çalışabilmektedir. Muhasebe alanında kariyer hedefleyenler için bilgisayarlı muhasebe uygulamaları mesleki gelişim açısından önemli bir eğitimdir. Bilgisayarlı muhasebe eğitimi Netsis ve Micro yazılımları tüm detaylarıyla verilerek katılımcıların muhasebe alanındaki yetkinlik seviyesi arttırılmaktadır. Bilgisayarlı muhasebe eğitimi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçin