İnsan Kaynakları Yöneticiliği Kursu

Awesome Image

İnsan Kaynakları Yöneticiliği Kursu

Şirketlerin personel alımında en önemli rolü oynayan insan kaynakları departmanı özellikle kurumsal firmalar için oldukça önem teşkil etmektedir. İnsan kaynaklarına olan ilgi ve ihtiyacın süreklilik sağlaması sebebiyle bu departmanda görev alacak personellerin mesleki yeterliliğe sahip olması beklenmektedir. Herhangi bir işletme için insan kaynakları yönetimi olmazsa olmaz konumundadır. İnsan kaynakları yöneticiliği sayesinde iş ilişkisinin boyutları, organizasyon süreçleri ve sistemin devamlılığı sağlanmaktadır. İnsan kaynakları yöneticiliği kursu bu alanda çalışmak isteyenlere işletmelerdeki planlama, personel yönetimi ve performans değerlendirmesi yapma yetisi kazandırmaktadır. İnsan kaynakları yöneticiliği eğitimi işletmelerde var olan mevcut sistemin geliştirilmesi ve organize hale getirilmesi için nitelikli eleman yetişmesini sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları Yöneticiliği Kursunun Amacı

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelere insan kaynakları uzmanı yetiştirmeyi amaçlayan insan kaynakları yöneticiliği kursu, yönetim fonksiyonlarına hakim nitelikli iş gücü sağlamayı ve bu alanda mesleki yetkinliğe sahip personeller yaratmayı hedeflemektedir. İnsan kaynakları yöneticiliği eğitimi insan kaynakları departmanında çalışan personellerin kendilerini geliştirmesi için bir fırsat olduğu gibi bu alanda istihdam etmeyi amaçlayan katılımcılara da uygun bir programdır. Eğitimi tamamlayan katılımcıların işgücü piyasası çalışanları hakkında genel bir bilgiye sahip olması ve istihdam düzenlemelerine yönelik gerekli beceriye ulaşması mümkündür.

İnsan Kaynakları Yöneticiliği Kursunun Sağladığı Kazanımlar

İnsan kaynakları departmanının genel uygulama alanı olan;

  • Performans yönetimi,
  • Ödüllendirme sistemi,
  • İşe alım ve işe devam sürecinin yönetimi,
  • Eşit çalışan haklarına ait kanunların uygulanması,
  • Eğitim ve geliştirme

konusunda katılımcılar yeterli düzeyde bilgiye sahip olmaktadır. İnsan kaynakları yöneticiliği kursunu başarıyla tamamlayan katılımcılara Emin Kariyer Kurs Bitirme Başarı Belgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika verilmektedir. İnsan kaynakları yöneticiliği kursunun sağladığı kazanımlar katılımcıların daha geniş bir çalışma alanı bulması, birçok sektörde istihdam edebilir duruma gelmesidir. İdari işler sorumlusu, işe alım personeli, organizasyon lideri ve mülakat sorumlusu gibi çeşitli görevlerde yer alabilecek olan katılımcılar halkla ilişkilerle ilgili departmanlarda da çalışabilmektedir. İnsan kaynakları yönetimi eğitimi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Eğitime; bu alanda çalışmak isteyen, İnsan Kaynakları yönetiminde kendini daha da geliştirmek isteyen ve büyük şirketlerce talep edilen olan bu departmanda görev almak isteyen herkes katılabilir.
Emin Kariyer olarak günümüz en önemli hizmet sektörüne İnsan Kaynakları uzmanları yetiştirerek bu departmandaki tüm İnsan Kaynakları yönetim fonksiyonlarına hâkim nitelikli iş gücü sağlamak, güçlü işletmeler ve nitelikli personeller yaratmaktır.
İnsan Kaynakları Uzmanları, birçok sektörde; İdari İşler Sorumlusu, işe alım yetkili personeli, organizasyon lideri, mülakat sorumlusu gibi görevler alabilirler. Ayrıca bu alana ait faaliyet gösteren tüm birimler için iç koordinasyonu sağladığı gibi Halkla İlişkiler departmanı ile paralel özellikler gösterdiğinden bu alana da refakat edebilirler.
Bu eğitimi tamamlayanlar; Emin Kariyer Kurs Bitirme Başarı Belgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı bir sertifikaya sahip olabilirler.

İletişime Geçin