Bilgisayar İşletmenlik Kursu

Awesome Image

Bilgisayar İşletmenlik Kursu

Günümüzde her meslek sektöründe çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılan bilgisayarlar işletmelerin personel alım sürecinde bilgisayar kullanma becerisine sahip olup olmama kıstasına dikkat edilmesini zorunlu kılmaktadır. Yani herhangi bir iş sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyenlerin bilgisayar kullanma bilgisine sahip olması gerekmektedir. Çalışma hayatı haricinde günlük yaşantıda e-posta okumak, hesaplamalar yapmak veya doküman hazırlamak gibi birçok ihtiyacı karşılamak için de temel bilgisayar bilgisine sahip olunmalıdır. Tüm bu ihtiyaçları karşılamak ve çalışma hayatında daha etkin bir varlık sürdürmek isteyenlerin bilgisayar işletmenliği eğitimi alması birçok fayda sağlamaktadır.

Bilgisayar İşletmenlik Eğitiminin Amaçları

Bilgisayar işletmenlik eğitiminde katılımcılara,

  • Bilgisayar donanımını ve işletim sisteminin bileşenlerini tanımak,
  • Bilgisayarla ilgili temel kavramlara hakim olmak,
  • Kelime işlemci kullanarak yazılı dosyalar oluşturmak,
  • Elektronik tablolamalar ile hesaplamalar yapmak,
  • Bilgisayar ortamında sunum yapabilme becerisine sahip olmak,
  • E-posta yönetimi yapabilmek

gibi yetkinlikler bilgisayar işletmenlik eğitimiyle temel bilgiler verilmekte ve bilgisayar kullanımına hakim olunması amaç edinilmektedir. Microsoft Word, PowerPoint ve Excel gibi her alanda çeşitli ihtiyaçları karşılayan temel bilgisayar programları ve internet kullanımının nasıl olması gerektiğine dair bilgiler bilgisayar işletmenlik eğitimi süresince katılımcılara öğretilmektedir. Office programlarının yanı sıra bilgisayarda virüs tanımı ve antivirüs programları hakkında farkındalık kazandırılmaktadır. Bilgisayar işletmenlik eğitimini tamamlayan katılımcıların bilgisayarda iş ve işlemleri yürütebilecek beceriye sahip olması mümkündür.

Bilgisayar İşletmenlik Eğitiminin Sunduğu Kazanımlar

Bilgisayar kullanımı her sektör için çalışma sürecinde etkili olmaktadır ve çalışanların bilgisayar okuryazarı olması beklenmektedir. Bilgisayar işletmenlik eğitimi katılımcıya hangi sektörden olursa olsun büyük ve önemli bir kazanım sağlamaktadır. Bilgisayar işletmenlik eğitimini tamamlayan katılımcılara MEB Onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası ve Emin Kariyer Kurs Bitirme Başarı Belgesi verilmektedir. Katılımcının almaya hak kazandığı bilgisayar işletmenliğine dair belgeler sayesinde bilgisayar kullanımını gerektiren her sektörde iş bulması kolaylaşmaktadır.

  • Muhasebeci,
  • Sekreter,
  • Yönetici sekreter,
  • Çeşitli iş sektörlerinde uzman, yardımcı ve yönetici

gibi alanlarda çalışmak isteyenlerin bilgisayar işletmenlik sertifikasına ihtiyacı olmaktadır. Ayrıca devlet memuru olmak isteyenlerin KPSS ile birlikte “Bilgisayar İşletmenliği” sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Bilgisayar işletmenlik eğitimi kariyer planlarını gerçekleştirmek için atılması gereken önemli bir adımdır.

Bilgisayar işletmenlik eğitimi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bilgisayar İşletmenlik Kursu  21/04/2020 Salı, Perşembe 10:00-12:30

Sıkça Sorulan Sorular

Eğitime her kesimden çalışan ve çalışmayan kişiler katılabilir. Çünkü bilgisayar kullanmayı bilmek, işçi çalıştıran her kişi ve kurumun talep ettiği bir özelliktir. Öğrencilerin de hem derslerinde dokümanlar hazırlamakta fayda sağlayacak olması hem de gelecekteki iş hayatları açısından bilgisayarın ve Office programlarının tüm detaylarını öğrenmeleri önemlidir. Bu programlar kendi basit muhasebesini tutan kişiler için de çok faydalı olur. Bu yüzden muhasebeci, yönetici sekreter, sekreter, uzman ve yöneticiler başta olmak üzere, öğretmen, mühendis, işletmeci, hukukçu gibi her meslekten doküman ve sunum hazırlayan kişiler bu eğitimi alabilir.
Bu eğitime katılanlar bilgisayarı, tüm donanımları ve işletim sisteminin tüm bileşenleri ile tanırlar. Ayrıca internette araştırma yapmayı öğrenirler. Office programları da öğretilen konular içinde önemli bir başlıktır. Word(kelime işlemci), Excel(elektronik tablolama) ve Powerpoint(sunum hazırlama programı) Office programları dahilindedir. Kişiler Outlook ile e-postalarını yönetmeyi öğrenirken, virüsler ve antivirüs programları hakkında da farkındalık kazanırlar.
Özel sektörde çalışan her meslekten kişinin bilgisayar okuryazarı olması beklenmektedir. Bu yüzden, bilgisayar işletmenliği sertifikası, hangi meslekten olursa olsun gerekli olan ve kişiye büyük bir artı değer katan bir sertifikadır. Bu sertifikayı alanlar, bilgisayara hakim olarak, bilgisayar kullanmayı gerektiren işlerde çalışabilirler. Özellikle devlet memuru olmak isteyenlerin “Bilgisayar İşletmenliği” sertifikaları olmalıdır. Çünkü bu sertifika, KPSS ile birlikte aranan bir şarttır. Internet kullanmayı bilmekle birlikte, sertifikası olmayanlar da bilgilerini ispatlamak için bu belgeyi almalıdırlar. Kişiler bu sertifika ile sekreter ve yönetici sekreter de olabilirler.
Bu eğitimi bitirenler MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası ve Emin Kariyer Kurs Bitirme Başarı Belgesi alabilirler. Ayrıca sınavlarda başarılı olanlar Microsoft Office Specialist(MOS), MOS Expert ve MOS Master belgelerini alabilirler.
1.ADIM:BİLGİSAYARA GİRİŞ Bilgisayarın tüm donanımı ve yazılımı ile ilgili genel bilgiler bu adımda verilir. 2.ADIM:ONPARMAK KLAVYE KULLANIMI Bu adımda klavyedeki semboller tanıtılır. On parmak kullanılarak yazma teknikleri öğretilir ve pratik yaptırılır. 3.ADIM: WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ Bu adımda, öğrenci Windows İşletim Sistemi’nin detaylarını öğrenir. Dosya açma, isimlendirme, dosyanın ismini değiştirme, dosyayı silme, gizleme, başka yere veya cihaza kopyalama, kopyalanan flash diskte dosyayı aramak gibi detaylar öğretilir. 4.ADIM: WORD PROGRAMI Word, kelime işlemci programıdır. Bu aşamada, Word programı ile metin yazmak, bu metni düzeltmek, kaydetmek, üst ve alt başlıklar eklemek, sayfaları numaralandırmak ve metne biçim vermek öğretilir. 5.ADIM: EXCEL PROGRAMI Excel, elektronik tablolama programıdır. Bu aşamada, excel ile rakamsal ve metinsel tablolamalar ve bu tablolalarda matematiksel işlemler yapmak öğretilir. Hesaplamaların yansıra grafik çizimleri de program dahilindedir. 6.ADIM : POWERPOINT Bu aşamada, bir sunum hazırlama programı olan Powerpoint öğretilir. Sunuma metin ve resim eklenmesi, sunum geçişleri gibi konular ele alınır. 7.ADIM: OUTLOOK Bu adımda e-posta yönetimi Outlook programı da gösterilerek anlatılır. 8.ADIM: INTERNET KULLANIMI Bu adımda, internette bir konuda arama yapma, programları bilgisayara indirme, Youtube gibi kanallara ulaşma ve bilgisayar üzerinden sosyal medya kullanımı öğretilir. 9.ADIM: BİLGİSAYAR GÜVENLİĞİ Bilgisayar İşletmenliği Eğitimi içeriğinde, bu son adımda, virüsler hakkında bilgi verilir ve bilgisayarı koruyan antivirüs programları anlatılır.

İletişime Geçin