Yeteneğe Göre Meslek Seçimi - Emin Kariyer | İzmir Kariyer Kursları

Yeteneğe Göre Meslek Seçimi

Yeteneğe Göre Meslek Seçimi

Her insanı özel kılan temel yetenekler ve ilgi alanları modern dünyada bireylerin meslek seçimlerinde de dikkate alınan unsurlar arasında yer almaya başlamıştır. Kişinin sevdiği işi yaparak hayatını kazanması ve bu alanlarda yeteneklerini ve yatkınlığını geliştirerek başarılı bir kariyer yapması mümkündür. Meslek seçiminde temel hedef bu nedenle maddi çıkar değil ilgi duyulan alanlar olmalıdır. Bireyin sevdiği işte başarı sağlaması dolayısıyla maddi kazanç elde etmesi de mümkün olacağı için erken yaşlardan itibaren kişinin kendini tanıması ve yeteneklerini geliştirerek meslek seçimlerini yapması son derece önemlidir.

Sadece itibar, maddi beklentiler ve çevresel baskılar ile yapılan meslek seçimleri nedeniyle hayat boyu pişmanlık ve karamsarlık ortaya çıkabilir. Başarılı bir kariyer planı yapmak ve yeteneklerinize göre doğru mesleği seçmek için özel eğitim kurumumuzun eğitim programlarına katılabilir hem yeteneklerinizi geliştirebilir hem de uzmanlık elde edebilirsiniz.

  • Kişilik özelliklerinin belirlenmesi,
  • Yeteneklerin tespit edilmesi ve
  • İlgi alanlarının belirlenmesi.

Temelde meslek seçiminde dikkate alınması gereken üç temel unsurdur. Bu kavramlar üzerinden kişilerin kariyer yönlendirmelerinin yapılması son derece önemlidir.

Doğru Meslek Seçiminde Püf Noktalar

Bireylerin kendi yeteneklerinin ve isteklerinin farkında olması doğru meslek seçiminin temel unsurudur. Özel rehberlik testleri sayesinde kişinin ilgi alanlarına göre başarılı olabileceği ve severek yapabileceği meslek grupları, özel eğitim kurumları tarafından belirlenebilir.

Doğru meslek seçimi için dikkat edilmesi gereken temel unsular:

  • Bireysel yetenekler ve ilgi alanlarının belirlenmesi,
  • Meslekleri tanımak ve çalışma alanlarını iyi kavramak,
  • Mesleğin talepleri ve bireysel özelliklerin doğru karşılaştırılması,
  • Maddi beklentilerin ve ihtiyaçların doğru belirlenmesi vb.

Olarak karşımıza çıkar. Özel yetenek belirleme ve kariyer rehberliği gibi danışmanlık faaliyetleri sayesinde günümüzde kişilerin meslek seçimleri için doğru karar almaları sağlanır. Özellikle erken yaşlarda doğru rehberlik eğitimleri sayesinde bu doğru bir meslek seçimi için yönlendirme yapılması mümkündür.

İlgi Alanlarına Göre Kariyer Planı Hazırlanması

İlgi alanlarına göre kariyer planı hazırlamak başarılı bir iş hayatı için gerekli en temel özelliktir. Hayat boyu eğitim anlayışı ile MEB onaylı eğitim merkezimizin eğitim programları sayesinde etkili bir kariyer planı için gerekli uzmanlıkların belirlenmesi ve bu alanda kişisel yeteneklerin geliştirilmesi son derece önemlidir. Başarılı bir kariyer için hedeflerin ve beklentilerin doğru belirlenmesi oldukça önemlidir.

Mesleki rehberlik faaliyetleri sırasında öğrencilerin veya sektör değiştirecek bireylerin tanınması ve bu alanda doğru biçimde yetenekleri dikkate alınarak yönlendirilmesi için özel eğitim programları hazırlanmaktadır. Bu eğitim programlarına katılarak uzmanlar eşliğinde doğru bir kariyer planlaması yapılması mümkündür. Bilim, mühendislik, mekanik, ticaret, sanat, finans, eğitim vb. konularda ilgi alanlarının belirlenerek kariyer hedefleri belirlenmektedir.

Kişilik Özelliklerine Göre Mesleklerin Belirlenmesi

Meslek seçiminde özellikle hayata yeni atılacak genç yaş grubundaki bireyler için kişilik testlerinin ve özel yetenek analizlerinin doğru biçimde yapılması gerekmektedir. Benzer şekilde ilerleyen yaşlarda sektör değiştirmek isteyen veya farklı alanlarda uzmanlık kazanmak isteyenler için de yine kişisel özelliklerin doğru belirlenmesi ve tanımlanması son derece önemlidir.

Meslek seçimi ve kariyer belirlemede dikkate alınan temel kişilik özellikleri:

  • Dışa veya içe dönüklük,
  • Sayısal – sözel yatkınlık,
  • Kararlı – akılcı – sezgisel tutum ve davranışlar vb.

Temel özelliklere göre uygun kariyer alanları için bireylerin yönlendirilmesi önemli bir faktör olacaktır. Bakanlık onaylı resmi özel eğitim kurumuz bünyesinde uzmanlık kazanımına ilişkin temel eğitim programları ve kariyer planlama danışmanlığı hizmetlerimiz sayesinde her yaş grubunda birey için başarıya giden yolda doğru yönlendirme faaliyetleri ve eğitimler verilmektedir.

İletişime Geçin