Uzaktan Eğitim Hakkında Bilinmesi Gerekenler - Emin Kariyer | İzmir Kariyer Kursları

Uzaktan Eğitim Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Uzaktan Eğitim Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Özel Emin Kariyer Meslek Edindirme ve Mesleki Gelişi Kursu Müdürlüğü adına;

Uzaktan Eğitim Desteği’nin verilebilmesine yönelik birtakım fiziksel ve zihinsel hazırlıklara ihtiyaç vardır:

Uzaktan eğitim kaynaklarının, daha verimli yararlanılabilir hale getirilmesi adına, hem eğiticilerde hem öğrencilerde ortak bulunması gereken özellikleri ve sağlanması gereken koşulları sizler için 14 maddede sıraladık;

 1. Kullanıcılara ait bilgisayar, telefon, tablet gibi aygıtların eğitim süresi boyunca elektrik, şarj ve internet erişimi noktalarına bağlı olması
 2. Eğiticiler için web kamera, klavye, fare ve mikrofon gibi aygıtların takılı olduğundan ya da aygıtların doğru çalıştığından emin olunması
 3. Öğrenciler için katılımında bulunan dersin konusuna yönelik, ders süresi boyunca uygulamalı (değerlendirme testi, konu tekrarı, soru-cevap ya da benzer bir program üzerinde uygulama) bir yöntem izleyecekse, öğrenciler için de masaüstü ya da mobil aygıtlarının benzer işlevlerini yerine getirebiliyor olması şartı
 4. Ses ve görüntü aygıtlarının doğru ayarlarda yapılandırılması; orta maliyetteki bir mikrofon için ses şiddetinin düzeyi %70’i geçmemelidir. Aksi takdirde arka plandaki gürültüyü içeriye aktaracak ya da seste cızırtılı bozulmalar olacaktır.
 5. HQ (Düşük kalite görüntü)veya HD (Yüksek kalite görüntü) aygıtları için internet kullanıcılarının hızlarına bağlı olarak uygun bir web kamerası tercih edilmesi, kontrast (renk doygunluk) ve parlaklık ayarlarının orta düzeye veya ortam değerlerine göre ayarlanması
 6. Eğitici, oturum başkanı, Konuşmacı görevindeki kullanıcıların web kamera görüntüsünün veya mevcut ekranın paylaşım sırasında kalabalık, konu dışı ögelerin barınmaması, ilgi ve odak noktalarının konsantrasyonu bozmayacak şekilde görüntü edinmesi
 7. Arka planda meydana gelebilecek (evcil hayvan, ev aleti vb.) gürültülerin eğitim süresi boyunca engellenmesi veya yayın için uygun koşullarda bir noktanın tercih edilmesi
 8. Yayın akışı internet hızının saniyedeki hızı hesaplanarak adil kullanım kotları ve yükleme hızı gereği kesintiye uğrayacağı bilindiğinden bilinen en iyi sürenin 1 saniyeden uzun olduğu, yayınların gecikmeli olabileceği bilinmeli, söz ve ifadelerin ise eğitici onay ve izni dahilinde, konuşmacılar sıra ile ifadelerinde bulunmalı ve bunları sohbet penceresi veya yardımcı plugin (eklenti) araçlarını kullanması gerektiği
 9. Konuşmacıların yayın sırasında meydana gelebilecek acil durumlar ya da olası ses tellerinin yorulması, seste çatallaşma önlemlerine karşı, öksürük ani nefes daralması vb. gibi olası ihtimallere izin vermeyecek şekilde yayın masasına yakın bir noktada su bulundurması
 10. Eğitici ve katılımcıların canlı bağlantı başlama saatinden en az 15 dakika önce bağlantı platformunda hazır olması, mola sürelerinde oluşabilecek yayın aksaklıklarına karşı ve 3. Şahıs ve yazılımlara yönelik tedbirlerin alınması, konuşmacıların sıra sıra, eğitici ya da oturum başkanından izin alınmadan görüntü ve sese girilmemesi, aksi taktirde yayın akışının eğitim maksadının kesintilere uğrayabileceği
 11. Eğitici, oturum başkanı, Konuşmacı veya katılımcı sözlü soru ya da işitsel öge kullanacak kullanıcıların herhangi bir fiziksel engel buna neden olmadığı takdirde; erkekler için sade kıyafetli (tek renk t-shirt, gömlek, pantolon) kadın kullanıcıların yine dikkat çekmeyecek şekilde giyinmesi
 12. Yayın platformu gereği, yayın içerisinde sponsor bağlantı, firma, şahıs veya diğer isimler, akış sırasında belli aralıklarla ifade edilmeli, hatırlatıcılar, ek sayfalar ve doküman paylaşımları konuk platform ya da yayın sahibi haklarına göre düzenlenmeli
 13. Fiziksel olarak tanınma, multimedya aygıtlar ve uluslararası yasal şartlarda belirtildiği üzere erkek kullanıcıların traşlı ya da özgün imajını koruması, kadın kullanıcılarda sert imaj değişikliklerinin ya da diğer tüm kullanıcıları kapsayacak şekilde yasalarla öngören, yüz ve ifadelerin, bir siyasi, sosyal platformu rencide edici, kısıtlayıcı, şapka, bere, piercing gibi takıların, yaygın rahatlığını da düşünerek olabildiğince kaçınılması
 14. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren (KVKK) yayın ve içeriklerin, platformun (uzak yayın bağlantısı) yanı sıra referans kodu eğitim başkanı dışında izni olmadan kopyalanması, herhangi bir sosyal medya vb.kanallarda paylaşılması, yedekleme ve yasal sürecin akdi davranışa aykırı bulunduğundan tüm metni ve veri sorumluluğunda tebliğ kararı gereği kişilerin kendi sorumluluğunda olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

İletişime Geçin