Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitiminin Amacı - Emin Kariyer | İzmir Kariyer Kursları

Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitiminin Amacı

Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitiminin Amacı

Personel özlük işleri yönetimi ve bordrolama eğitimleri, firmaların insan kaynakları, muhasebe ve diğer personel birimlerinde görev almak isteyenler için son derece önemlidir. Bir iş yerinde çalışan personelin iş hukukuna uygun faaliyet göstermesi, eksiklerinin giderilmesi ve tamamlanması gibi konularda yasalar çerçevesinde bu birimlerde çalışan kişiler gerekli düzenlemeleri yaparlar. Personel yönetimi konusunda kariyer planı olanların bu tip eğitim programlarına katılarak özellikle muhasebe ve insan kaynakları bölümlerinde uzmanlaşması sağlanır.

Özlük işleri ve bordrolama eğitiminin temel hedefi, ulusal veya uluslararası küçük büyük etmeksizin şirketlerin personellerinin iş hukuku ve yönetmeliklerine uygun biçimde eksiklerinin tamamlanması ve yasal gerekliliğin yerine getirilmesini sağlamaktır.

Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitimine Kimler Katılabilir?

Şirketlerin insan kaynakları birimlerinde veya muhasebe departmanlarında kariyer hedeflerin katılabilecekleri kurslar arasında personel özlük işleri ve bordrolama eğitimleri önemli bir yer tutar. Bu alanda kendini geliştirmek ve profesyonel bir kariyer oluşturmak isteyenlerin katılabileceği eğitim programları Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim merkezimiz tarafından planlanmaktadır.

Özlük işleri ve bordrolama eğitimlerine:

 • İK birimlerinde görev alacaklar ve personel yönetimi konusunda bilgi ve deneyimlerini geliştirmek isteyenler,
 • Mali müşavirliklerde çalışanlar ve muhasebe departmanları yetkilileri ve personelleri,
 • İlgili lisans veya ön lisans programlarından mezun olanlar,
 • Sektör değiştirmek isteyenler ve bu alanda kariyer hedefi oluşturanlar kişiler vb.

Özlük işleri ve bordrolama eğitim programlarına katılarak bu kişilerin söz konusu alanda yetkinlik kazanması mümkündür. Eğitim programlarımıza katılarak başarılı bir kariyer oluşturmak için gerekli donanımı elde edebilir ve becerilerinizi artırabilirsiniz.

Özlük İşleri Yönetimi Eğitim Programı İçeriği

Personel özlük işleri yönetimi eğitim programında farklı birçok konuda kurs verilir. Eğitim programı içinde yer alan unsurlar bu alanda kariyer planlaması yapanların sektörde tercih edilmelerini ve profesyonel iş hayatına giriş yapmalarını sağlar. Eğitim programı kapsamında:

 • Personel ve özlük işlerinin amacı, görevi, sorumluluklar ve kapsamı,
 • İşe giriş/çıkış bildirimleri,
 • İş sözleşmelerinin kapsamı,
 • Çalışma türleri,
 • Puantaj, izin türleri, fazla mesai ve yıllık izin ücretleri,
 • 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan unsurlar,
 • SGK, İŞKUR vb. resmi kurum ve kuruluşlara bildirim işlemleri ve uygulamalar vb.

Muhtelif birçok konu geniş kapsamlı olarak eğitim programı içinde işlenen temel konulardır. Bu alanda kariyer planlaması olan kişilerin söz konusu kurslara katılmadan veya gerekli resmi sertifika ve eğitimleri almadan iş yapmaları mümkün değildir.

Bordrolama ve Hesaplamaları Eğitim Programı İçeriği

Bordrolama ve hesaplama işlemleri herhangi bir firma bünyesinde veya bağımsız olarak muhasebe veya mali müşavirlik alanında çalışan kişilerin bilmesi gereken temel unsurlar arasında yer alır. Gerekli eğitim programlarına katılamadan veya sertifikaları almadan bu alanda faaliyet göstermek imkansıza yakındır. MEB onaylı eğitim merkezimizde resmi olarak verilen bordrolama ve hesaplama eğitim programı kapsamında:

 • Bordrolama ve maaş konusunda genel bilgiler,
 • Haftalık izin, ücret pusulası, genel tatil ve mesailerde ücret hesaplamaları,
 • SGK tavan ücretlerin maaş bordrolarında hesaplanması ve hazırlanması,
 • SGK prim hizmet bildirgeleri vb.

Konularda detaylı ve kapsamlı eğitimler verilmektedir.

Uygulamalı Personel Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitiminin Katkıları

Personel özlük işleri ve bordrolama eğitim programlarına katılan kişiler bu alandaki bilgi ve becerilerini güçlendirirken uzmanlıklarını da ilerletmektedir. Söz konusu programa katılanlar:

 • Ücretlerle ilgili mevzuata uygun bordrolama yapma ve hesaplamalarını öğrenme,
 • Kanun ve yönetmeliklere uygun personel haklarının belirlenmesi ve eksiklerin tamamlanması,
 • Uygulamalı olarak bordrolama ve özlük işlemleri konusunda deneyim kazandırılması vb.

Birçok farklı konularda katılımcılara katkı sağlanır.

İletişime Geçin