Mimarların Bilmesi Gereken Bilgisayar Programları - Emin Kariyer | İzmir Kariyer Kursları

Mimarların Bilmesi Gereken Bilgisayar Programları

Mimarların Bilmesi Gereken Bilgisayar Programları

Mimarlık mesleği kendi içerisinde iç ve dış mimar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır ve mimar olmak isteyen öğrenciler kendi alanlarında eğitim almaktadır. Mimarlık eğitimi her kurumda belli esaslar üzerine veriliyor olsa da mimarlıkta kullanılan yöntemler teknoloji ile birlikte her geçen gün geliştiği için geçmişten günümüze mimarlık eğitiminde de farklılıklar oluştuğu söylenebilir. Mimarlık sürekli gelişime açık olan bir meslek dalıdır ve bu mesleği yapmanın bazı gereklilikleri vardır. Bu gerekliliklerin başında çizim yeteneği gelmektedir. Bir mimarın teknik çizim konusunda bilgisi olması ve teknik çizimi gerçekleştirebileceği programlara hakim olması gerekir. Aynı zamanda mimarlık projelerini tamamlayabileceği yardımcı programlara da hakim olması şarttır çünkü mimari çizimler artık bilgisayar ortamında yapılmakta ve projeler bilgisayar ortamında tamamlanmaktadır.

MS Office

MS Office programları aslında sadece mimarların değil, işini bilgisayar ortamında yapan herkesin bilmesi gereken en temel programlardır. MS Ofiice programları sayesinde mimarların yürütecekleri projelerin hazırlanma ve tamamlanma süreçleri oldukça kolaylaşır. MS Office programları tüm dünyada yaygın olarak kullanılmakta yazı yazma, hesaplama yapma, doküman oluşturma gibi basit temel iş gereksinimlerini oldukça kolay bir boyuta taşımaktadır.

AutoCAD

AutoDesk firması tarafından geliştirilen AutoCAD programı iki ve üç boyutlu teknik çizim yapmaya imkan tanıyan bilgisayar programıdır. Mimarların çizim yapmadan mesleklerini icra edebilmeleri mümkün değildir ve bu çizimler için kullanılabilecek en temel ve gerekli program AutoCAD programıdır. Bilgisayar ortamında ince detaylar hesaplanarak hatasız bir teknik çizim yapabilmek için bu programa ihtiyaç duyulur.

3D Studio Max

AutoCAD programı ile aynı firma tarafından oluşturulan 3D Studio Max programı üç boyutlu tasarımların hazırlanmasında gereklidir. Üç boyutlu modellerin hazırlanmasının yanı sıra hareketli animasyonlar hazırlamaya imkan tanıyan bu program profesyonel anlamda bir mimarlık projesinin oluşturulması için olmazsa olmaz niteliğindedir. Farklı diğer programlar yardımıyla hazırlanan üç boyutlu tasarımlara 3D Studio Max kullanılarak animasyon ve efekt eklenebilir bu sayede gerçekçi bir tasarım ortaya çıkartılır.

ArchiCAD

Mimarlık mesleğini icra edecek kişilerin kullanması gereken ArchiCAD, bir dizayn programıdır. Kusursuz bir tasarım için ArchiCAD ile proje detaylı bir şekilde hazırlanabilir ayrıca yaratıcılık konusunda istenileni tasarıma dönüştermeyi sağlayabilir. Bu program sayesinde tam bir plan oluşturmak mümkündür. Mimarın plan içerisinde oluşturacağı kesitler, cepheler, uygulama detayları, pencere, kapı gibi görsel sunumlar ArchiCAD ile kolayca yapılabilir. Animasyon ve sanal gerçeklik tasarımları ile gerçeğe en yakın mimari görünümün oluşturulması mümkündür.

Tüm bunlar haricinde teknik çizim yapmayı sağlayan programların yanı sıra mimarların kullanması gereken görselleştirme programları da bulunmaktadır. Adobe firması tarafından geliştirilen Photoshop, Illustrator gibi programlar mimarların görsel olarak yaptıkları işi ifade etmelerini sağlar. Mimarlar bu programları özellikle pafta yapımında veya proje için oluşturulacak diyagramlar, illustrasyon çizimleri için kullanmayı tercih eder. Mimarların bilmesi gereken programlar kısa süreli eğitimler ile kolayca öğrenilebilmektedir. Mimarlar mesleklerini icra ederken gerekli çalışmaları bu eğitimler sonrası yapabilmektedir.

İletişime Geçin